Mực khô Cô Tô loại 6( size 80-100con/1Kg)

730,000