miễn phí vận chuyển

1,080,000
1,050,000

Cá Chỉ Vàng Khô

Cá chỉ vàng Vân Đồn (1kg)

220,000

Cá Bò Khô Vân Đồn

Cá Bò Khô Vân Đồn (1Kg)

250,000
430,000
280,000

Mắm Tép Chưng Thịt

Mắm Tép Chưng Thịt (0.5Kg)

175,000
220,000
495,000

Mực 1 Nắng Vân Đồn

Mực một nắng Cô Tô (1Kg).

320,000