miễn phí vận chuyển

New
1,080,000
1,050,000

Cá Chỉ Vàng Khô

Cá chỉ vàng Cô Tô Loại 1

220,000

Cá Bò Khô Vân Đồn

Cá Bò Khô Cô Tô (1Kg)

250,000
430,000
280,000

Mắm Tép Chưng Thịt

Mắm Tép Chưng Thịt (0.5Kg)

175,000
220,000
495,000