Shop : haisanbay.com

Điện thoại : 0335.226.225

Địa chỉ : Số 48 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội.

Email : Haisanbay@gmail.com