Hàu Sữa Vân Đồn

35,000

– Để đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất Hải Sản Bay sẽ nhận đặt hàng trước 1 ngày.

hàu sữa Vân Đồn
Hàu Sữa Vân Đồn

35,000